Algemene Voorwaarden


Coco Flamingo heeft graag tevreden klanten. We doen er dan ook alles aan om jullie een top ervaring te leveren!
Mocht u echter toch een klacht en/of opmerking hebben, kan je steeds terecht bij info@cocoflamingo.be of 0485/129 067.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN COCO FLAMINGO

Ondernemingsgegevens

Coco Flamingo
Dopheidestraat 16
8200 Sint-Andries

BE 0842.996.217

info@cocoflamingo.be
0585.129.067

Coco Flamingo is de geregistreerde merknaam voor het geboortedrukwerk van grafisch ontwerper Femke Vanbelle. 


01. Algemene bepalingen
De electronische webwinkel van Coco Flamingo, een geboortekaartenbedrijf met maatschappelijke zetel te Dopheidestraat 16, 8200 Sint-Andries (België), BTW BE 0842.996.217, biedt haar klanten de mogelijkheid om geboortekaarten en doopsuiker online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het geboortekaarten en doopsuiker assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Coco Flamingo. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

02. Copyright
Op alle Coco Flamingo drukwerk, ontwerpen, foto’s en teksten geldt copyright. Deze mogen niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Coco Flamingo, in eender welke vorm (digitaal of gedrukt), worden gebruikt. De vervaardiger en/of gebruiker verbeurt jegens Coco Flamingo voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van €2.000,-

03. Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

04. Betaling
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via kredietkaart
  • via PayPall
  • via overschrijving

Kortingscodes & acties zijn niet cumuleerbaar.

  • Persoonlijk ontwerp: wanneer je nog niet zeker bent of je een bestelling zult plaatsen maar je wilt toch graag een aangepast kaartje zien met jouw kleur en tekstuele aanpassingen, vragen wij hiervoor standaard € 50 (btw inclusief) vooraf te betalen. Als je daarna beslist om met ons verder te gaan, trekken we deze kost af van het totaalbedrag van je bestelling en krijg je dit persoonlijk ontwerp gratis aangeboden. Terugbetaling is niet mogelijk wanneer je beslist om je bestelling te annuleren of wanneer je beslist om niet met ons verder te gaan.
  • Geboortekaartjes: eens het ontwerp goedgekeurd is, vragen wij om de factuur te betalen alvorens wij beginnen met drukken of versturen. Deze factuur wordt via mail verstuurd en dient binnen de 14 dagen betaald te worden.
  • Doopsuiker: de factuur wordt opgemaakt zodra het ontwerp is goedgekeurd en het aantal en de opties vast staan. De factuur wordt via mail verstuurd en dient binnen de 14 dagen betaald te worden.

05. Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@cocoflamingo.be. Coco Flamingo is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Coco Flamingo is in geen geval aansprakelijk ingeval van fouten vermeld op de website, commercieel drukwerk of e-mail. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CocoFlamingo. Coco Flamingo is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

06. Drukwerk
De klant dient de digitale drukproef goed na te lezen op spellingsfouten en dergelijke. Na een laatste definitieve versie van de kaart is de klant zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Wij zijn na het akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje. De uiteindelijke naam, geboortedatum, gewicht, lengte en adres worden per e-mail of sms aangeleverd zodat er geen verwarring kan ontstaan. Indien er toch een fout in het uiteindelijke drukwerk staat terwijl de gegevens correct door de klant werden doorgegeven, wordt dit zo spoedig mogelijk recht gezet op kosten van Coco Flamingo. Wanneer de gegevens foutief werden doorgegeven door de klant, zal de klant de kosten van een eventuele herdruk zelf dragen. 
Drukwerk kan wat kleur betreft afwijken van de voorbeelden die te zien zijn op een computerscherm. Dit komt omdat drukkleuren moeilijk te reproduceren zijn op een beeldscherm. Elk beeldscherm heeft andere instellingen, een afwijking van kleur is dus niet te vermijden. Wij proberen echter een zo exact mogelijk beeld van het uiteindelijk resultaat te geven. Er kunnen ook kleurverschillen zijn in het drukwerk van geboortekaartjes en doopsuikerkaartjes of stickers, omdat deze vaak op verschillend papier worden gedrukt. Coco Flamingo kan geen schadevergoeding uitbetalen voor kleurverschillen.

07. Doopsuiker
Doopsuiker wordt geleverd via Bpost of je kan deze afhalen in Brugge of Gent na afspraak. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend op basis van grootte en gewicht van het pakket en worden op voorhand meegedeeld. Doopsuiker wordt uitsluitend geleverd in België en Nederland. Eventuele problemen tijdens het transport van uw bestelling (beschadiging, verlies of diefstal) dienen binnen de 7 dagen uitsluitend via info@cocoflamingo.be gemeld te worden. Wanneer het pakket geleverd wordt, gaat het risico over op de klant. De leveringstermijn wordt op voorhand en in onderling overleg afgesproken. De klant geeft geen recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.

08. Verzending
Coco Flamingo zorgt ervoor dat uw verzending met de grootste voorzichtigheid wordt behandeld. Het drukwerk zal via een erkende koerier geleverd worden. Het is niet mogelijk om de kaarten af te halen bij de drukkerij. De klant geeft het leveringsadres voor verzending door info@cocoflamingo.be. Zorg dat er zeker iemand aanwezig is op het leveringsadres, anders zal het pakje terug meegenomen worden door de koerier. Coco Flamingo is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen. De leveringstermijn loopt van maandag tot en met vrijdag. Wanneer u bestelt op vrijdag voor 12u, worden de kaartjes op vrijdag gedrukt en gebeurt de levering op maandag. 

09. Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Coco Flamingo assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Coco Flamingo. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd zoals onderling overeengekomen.

10. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Coco Flamingo. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. 

11. Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Coco Flamingo beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

12. Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld via info@cocoflamingo.be.

13. Herroepingsrecht 
De klant heeft 24u de tijd om de volledige bestelling te annuleren. Dit kan enkel via mail op info@cocoflamingo.be. Wij bezorgen de klant hiervan meteen een goedkeuring, en het gestorte bedrag wordt binnen de 14 dagen op dezelfde rekening waarvan deze afkomstig was gestort. Vanaf het moment dat de klant een digitale PDF proef van de gepersonaliseerde kaart heeft ontvangen, en de klant beslist om de bestelling te annuleren zal er een kost van € 50,- aangerekend worden. Nadat het kaartje gedrukt is, kan de bestelling niet worden geannuleerd en kan ook geen terugbetaling meer worden aangevraagd daar dit artikelen zijn gemaakt op maat van de klant.

14. Privacy
Coco Flamingo verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Coco Flamingo toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Coco Flamingo bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Coco Flamingo uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde e-mailadres: info@cocoflamingo.be. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Coco Flamingo heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Coco Flamingo respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
Coco Flamingo houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@cocoflamingo.be.

15. Wijziging voorwaarden
Coco Flamingo kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

16. Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.